අම්පාර - කොන්ඩුවටුවාන ප්‍රදේශයේ ගින්නක් (ඡායාරූප)

Monday, 11 July 2016 - 14:36

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+-+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
අම්පාර - කොන්ඩුවටුවාන යුද හමුදා කඳවුර පිටුපස ප්‍රදේශයේ අද දහවල් ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

හමුදා කඳවුරට පිටුපස කුඩා කැලෑ ප්‍රදේශයක මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති බව සඳහන්.

ඉන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ ගොඩනැගිල්ලට හානියක් සිදුව නොමැති බව ද කොන්ඩුවටුවාන යුද හමුදා කඳවුරේ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළා.

ගින්න පාලනය කිරීමට ගිනි නිවන ඒකකය එම ස්ථානයට මේ වනවිට පැමිණ තිබෙනවා.
 


(ඡායාරූප - වසන්ත චන්ද්‍රපාල)