සයිටම් ජනසතු කරන බවට ජනපතිගේ බලාපොරොත්තුවක් - GMOA

Tuesday, 12 July 2016 - 7:37

%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+GMOA
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල අර්බුදය සහ එට්කා ගිවිසුම ඇතුළු කරුණු 6 ක් පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සමඟ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඊයේ පස්වරුවේ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබුවා.

ඒ, ජනාධිපති නිළ නිවසේදියි. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය නලින්ද හේරත් මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනසතු කරන බවට තමන් බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවන බවයි.