දකුණු චීන මුහුදේ දූපත් අයිතිය ගැන ජාත්‍යන්තර අධිකරණයෙන් අද තීන්දුවක්

Tuesday, 12 July 2016 - 8:49

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දකුණු චීන මුහුදේ පිහිටි දිවයින් පෙළක අයිතිය සම්බන්ධයෙන් හේග් නුවර පිහිටි ජාත්‍යන්තර අධිකරණය මගින් අද තීන්දුවක් ලබාදෙනවා.

දකුණු චීන මුහුදේ කොරල්පර සහ දිවයින් වලින් සියයට 90කටම අයිතිය කියන්නේ චීනයයි.

එහෙත් පිලිපීනය ඇතුළු පිලිපීනය, මලයාසියාව, වියට්නාමය, තායිවානය ඇතුළු රටවල් රැසක් එහි දිවයින්වල අයිතිය ඉල්ලා සිටිනවා.

ජාත්‍යන්තර අධිකරණය අද තීන්දුව ලබාදෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පිලිපීනය ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමෙන් පසුවයි.