උතුරු කොරියාව තවත් න්‍යෂ්ටික පිපිරවීමකට සැරසෙයි

Tuesday, 12 July 2016 - 9:47

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
උතුරු කොරියාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආශ්‍රිතව ලබා ගත් චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපවලින් සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් රැසක් පෙන්නුම් කරන බව උතුරු කොරියානු නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ප්‍රකාශ කළා.

ඇමරිකාව කේන්ද්‍ර කොට ගත් ඔවුන් කියා සිටින්නේ එමගින් උතුරු කොරියාව තවත් න්‍යෂ්ටික පිපිරවීමකට සැරසෙන්නේ ද යන්න පිළිබදව සැකයක් මතු වන බවයි.

උතුරු කොරියාව මීට පෙර න්‍යෂ්ටික පිපිරවීම් 4ක් සිදුකර ඇති අතර, ඉන් පසු ඊට එරෙහිව ජගත් සංවිධානය මගින් සම්බාධක රැසක් පනවනු ලැබුවා.