ලොරි රථයක් දුම්රිය මාර්ගයේ ගොස් දුම්රිය ගමනට බාධා වෙයි (ඡායාරූප)

Tuesday, 12 July 2016 - 11:24

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
බණ්ඩාරවෙල - කොළතැන්න දුම්රිය හරස් මාර්ගය අසළ දී ලොරි රථයක් දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කර අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා සිදුවී තිබෙනවා.

අද උදෑසන මෙලෙස අනතුරට ලක්වී ඇත්තේ කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා පැණි බීම ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක් බවයි බණ්ඩාරවෙල පොලීසිය සදහන් කළේ.

මෙම ස්ථානයේ සිදුවන 50 වන අනතුර මෙය බව සදහන්.

මෙම අනතුර නිසා අද උදෑසන බදුල්ලේ සිට කොළඹ බලා ගමන් ආරම්භ කළ පොඩිමැණිකේ දුම්රිය බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර තිබෙනවා.(ඡායාරූප - බුවනෙක නයනානන්ද)