කැමරාවේ සටහන් වූ අඳුරේ ආ මාරයා

Tuesday, 12 July 2016 - 11:45

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%86+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F
බණ්ඩාරගම - කළුතර මාර්ගයේ, මොරන්තුඩුව, ගෝනදූව ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රී 7 ට පමණ මාර්ගය මාරුවීම සඳහා රැදී සිටි වයස අවුරුදු 76 විශ්‍රාමික ගුරුවරියක්, වෑන් රථයක ගැටෙන අයුරු එම වෑන් රථයේ සවි කර තිබූ කැමරාවේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.

ඇය පානදුර රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව මියගොස් තිබෙනවා.