බම්බු ගේට්ටුකරුවන් කොළඹට එයි - පිටකොටුවේ රථවාහන තදබදයක්

Tuesday, 12 July 2016 - 12:40

%E0%B6%B6%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තම මාසික වැටුප රුපියල් 5000කින් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා, වර්ජනයක නිරත අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවල බම්බු ගේට්ටුකරුවන් කොළඹ - කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට මේ වන විට විරෝධතාවයේ යෙදී සිටිනවා.

තම ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණ ද තවමත් ඊට නිශ්චිත පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බවට ඔවුන් චෝදනා කළා.

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග ගේට්ටුකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඒ.ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමලාල් සදහන් කළේ සිය නියෝජිතයන් 5 දෙනෙකුට ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත සිය සංදේශය භාර දීම සඳහා අවස්ථාවක් හිමි වූ බවයි.

විරෝධතාවය හේතුවෙන් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටින් දිවෙන  ඕල්කට් මාවතේ රථ වාහන තදබදයක් ද ඇති වුණා.

තම මාසික වැටුප රුපියල් 5000කින් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවල බම්බු ගේට්ටුකරුවන් වර්ජනයක් ආරම්භ කළේ පසුගිය 7 වන දායි.