අනතුරකින් පාසල් සිසුන් 3 දෙනෙකුට තුවාල

Tuesday, 12 July 2016 - 13:27

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+3+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD
දඹුල්ල - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ දඹුල්ල - වීර මොහාන් විදුහල ඉදිරිපිට පදික මාරුවේ නවතා තිබූ වාහනයක ගැටී පාසල් සිසුන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා දඹුල්ල රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

අනතුර සිදුකළ කැබ් රථය පදික මාරුවේදී තවත් වාහනයක ද ගැටී ඇති බව සදහන්.