සීගිරියේදී 14 දෙනෙකුට බඹර ප්‍රහාරයක්

Wednesday, 13 July 2016 - 11:22

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+14+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%B9%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සීගිරිය නැරඹීමට ගිය සංචාරකයින් 14 දෙනෙකු බඹර ප්‍රහාරයකට ලක්ව කිඹිස්ස රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ අතර, චීන ජාතිකයින්  8 දෙනෙකු ද සිටින බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

මොවුන්ගෙන් චීන ජාතික කාන්තාවක් සහ මෙරට සංචාරකයෙකු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සදහා දඹුල්ල රෝහලට මාරු කර යවා තිබෙනවා.