බ්‍රිතාන්‍යයේ නව ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇමති ලියම් ෆොක්ස්

Thursday, 14 July 2016 - 9:42

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%86%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A
බ්‍රිතාන්‍යයේ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ලියම් ෆොක්ස් පත් කර ඇති බව විදෙස් වාර්තා කළා.

මීට පෙර 2011 වසරේදී ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු  කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ඬේවිඞ් කැමරන්ගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මයිකල් ෆැලන්, නව අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ ගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේද ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු  කරනු ඇති.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ඇම්බර් රඩ්  පත්කර තිබෙනවා.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය තුළ යුරෝපා සංගමයේ ඉවත්වීම සම්බන්ධ කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩේවිඩ් ඩේවිස් පත් කර ඇති අතර, එය බ්‍රිතාන්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය තුළ අලූතින් ඇතිකළ අමාත්‍ය ධුරයක්.