සහන ලැබෙන භාණ්ඩ 16 ක පාලන මිල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

Thursday, 14 July 2016 - 12:34

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+16+%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%8A
වැට් බද්දෙන් නිදහස් කෙරුණු අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 16 ක පාලන මිල අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

ඒ අනුව සීනි කිලෝග්‍රෑමයක පාලන මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 95 ක් ලෙසයි.

තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 87 ක් ලෙසත්, රතු පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 169 ක් ලෙසත් පාලන මිල සටහන් කර තිබෙනවා.

තායිලන්තයෙන් ආනයනය කරනු ලබන හාල් මැස්සන් කිලෝවක් රුපියල් 495 ක් ලෙස සහ ඩුබායිවලින් ගෙන්වනු ලබන හාල්මැස්සන් කිලෝවක පාලන මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 410 ක් ලෙසයි.

මුං ඇට කිලෝවක පාලන මිල රුපියල් 220 ක් වනවා.

හම සහිත කුකුළු මස් කිලෝවක් රුපියල් 410 ක් ලෙසත්, හම රහිත කුකුළු මස් කිලෝවක් රුපියල් 495ක් ලෙසත් මිල සටහන් කර ඇති බවයි කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක් අලෙවි කළ හැක්කේ රුපියල් 120 ක මිලකටයි. ලොකු ළුෑනු කිලෝවක් රුපියල් 78 කටත්, වියලි මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 385 කටත් අලෙවි කළ හැකිවනවා.

ඊට අමතරව කඩල කිලෝවක පාලන මිල රුපියල් 260 ක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයේ පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 810 ක් ලෙසත්, දේශීය කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 735 ක් ලෙසත් සටහන් කර ඇති බවයි කර්මාන්ත හා වානිජ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම  කට්ටා කරවල කිලෝවක මිල රුපියල් 1100 ක් ලෙසත්, සාලයා කරවල කිලෝවක මිල රුපියල් 425 ක් ලෙසත් සටහන් වනවා.

උම්බලකඩ කිලෝග්‍රෑමයක් සහ සස්ටජන් කිලෝග්‍රෑමයේ ටින් එකක මිල රුපියල් 1500 ක් ලෙස නියම කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම මිල ගණන් හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

පාලන මිල පිළිබද නීතිය හෙට (15) සිට දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි කොළඹ අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ටී.එම්.කේ.බී තෙන්නකෝන් ප්‍රකාශ කළේ.සහන ලැබුණු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ගණන් පහතින්

සීනි කිලෝග්‍රෑම් 1ක් - රුපියල් 95

තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් 1ක් - රුපියල් 87

රතු පරිප්පු කිලෝවක් - රුපියල් 169

තායිලන්ත හාල් මැස්සන් කිලෝවක් - රුපියල් 495

ඩුබායි හාල් මැස්සන් කිලෝවක් - රුපියල් 410

මුං ඇට කිලෝවක් - රුපියල් 220

හම සහිත කුකුළු මස් කිලෝවක් - රුපියල් 410

හම රහිත කුකුළු මස් කිලෝවක් - රුපියල් 495

ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක් - රුපියල් 120

ලොකු ළුෑනු කිලෝවක් - රුපියල් 78

වියලි මිරිස් කිලෝවක් - රුපියල් 385

කඩල කිලෝවක් - රුපියල් 260

ආනයනික කිරිපිටි කිලෝවක් - රුපියල් 810

දේශීය කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල - රුපියල් 735

කට්ටා කරවල කිලෝව - රුපියල් 1100

සාලයා කරවල කිලෝව - රුපියල් 425

උම්බලකඩ කිලෝග්‍රෑමයක් සහ සස්ටජන් කිලෝග්‍රෑමයේ ටින් එකක මිල රුපියල් 1500