වැට් බදු විරෝධතාවක් නිසා පිටකොටුවේ මාර්ග තදබදයක්

Friday, 15 July 2016 - 11:02

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වැට් බදු සංශෝධනයට විරෝධය පළ කරමින් පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ වෙළදුන් දියත් කර ඇති විරෝධතාවක් හේතුවෙන් එහි මාර්ග තදබදයක් දක්නට ලැබෙනවා.

විරෝධතාව හේතුවෙන් පිටකොටුව - පළවන හරස් වීථිය සහ දෙවන හරස් වීථියේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා පැමිණ ඇති බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

විරෝධතාවයේ නිරත වෙළදුන් මේ වනවිට කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටට පැමිණෙමින් සිටිනවා.