තේ දළු නෙළමින් සිටි කාන්තාවන් පිරිසකට බඹර ප්‍රහාරයක් (ඡායාරූප)

Friday, 15 July 2016 - 11:36

%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%B9%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හපුතලේ පිටරත්මලේ වතු යායේ තේ දළු  නෙළමින් සිටි කාන්තාවන් පිරිසකට බඹර ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙිනවා.

බඹර ප්‍රහාරයට ලක්වු කාන්තාවන් 17 දෙනා හපුතලේ රෝහලට ඇතුලත් කෙරුනු අතර ඉන් එක් කාන්තාවකගේ තත්වය බරපතල බවයි රෝහල් ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කලේ.ඡායාරූප - හපුතලේ නයනානන්ද බුවනෙක