බැසිල්ට නීතිපතිවරයා අධිචෝදනා ගොනුකරයි

Friday, 15 July 2016 - 12:43

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිවිනැගුම අරමුදලේ රුපියල් මිලියන 33 ක් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂට නීතිපතිවරයා විසින් අද (15) කොළඹ මහාධිකරණයේදී අධි චෝදනා ගොනු කළා.