රජයේ ආයතන 3ක් ලබන සතියේ කෝප් කමිටුවට

Saturday, 16 July 2016 - 13:31

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ප්‍රධාන පෙළේ රාජ්‍ය ආයතන 3කට සම්බන්ධ විගණන තොරතුරු ඉදිරි සතියේදී කෝප් කමිටුව හමුවේ අධ්‍යයනය කිරිම සදහා කැඳවන බව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළ මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ රූපවාහිනී සංස්ථාව, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය යන ආයතනයන්ට අදාළව ගිණුම්වල තොරතුරු මෙලෙස විමර්ශනයට ලක්වන බවයි.