රැකියා විරහිත උපාධිධාරි ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් තවමත් සත්‍යග්‍රහයේ

Saturday, 16 July 2016 - 14:15

%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9A
රැකියා විරහිත උපාධිධාරි ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි.

පසුගිය 13 වනදා බොරැල්ල ආයුර්වේද වටරවුම ආසන්නයේ පිහිටි ආචාර්ය එන්.එම් පෙරේරා පිළිරුව අසල අට්ටාලයක රැඳී සිටි එහි සාමාජිකයින් මේ වනවිට ආයුර්වේද රෝහලට ඉදිරිපිටට පැමිණ සිටිනවා.

බොරැල්ල පොලිසිය අධිකරණයෙන් ලබා ගත් නියෝගයකට අනුව අද දහවල් 12 ට පෙර ඔවුන්ට ආචාර්ය එන්.එම් පෙරේරා පිළිරුව අසලින් ඉවත් වන ලෙසයි දැනුම් දී තිබුණේ.