පිළියන්දල ඝාතනයක්

Saturday, 16 July 2016 - 20:30

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BD+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පිළියන්දල - ජයමාවතේදී මෝටර් රථයකින් ගමන් කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර  තිබෙනවා.

පොලිසිය සඳහන් කළේ මෝටර් රථයකින් පැමිණි නාඳුනන පිරිසක් ඔහුට වෙඩි තබා පළාගොස් ඇති බවයි.