පොලිසියේ උසස් වීම්, මාරුවීම් ක්‍රමවේදය යළි වෙනස් වේ

Sunday, 17 July 2016 - 12:13

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%9A
පොලිස් සේවයේ උසස් වීම් සහ මාරුවීම් සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති නව ප්‍රතිපත්තියේ අඩුපාඩු යළි සකස් කරන ලෙස නීතිය, සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹ - මහවැලි කේන්ද්‍රයේ ඊයේ (16) පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින්.

අලූතින් සකස්  කළ ප්‍රතිපත්තියේ අඩුපාඩු පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.