කොලොන්න පොලිසියේ තුන්දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කෙරේ

Sunday, 17 July 2016 - 13:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
රත්නපුර - කොලොන්න පොලිසියේ සේවය කරන පොලිස් නිලධාරින් තුන්දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරම්කරුවෙකු සමග සබදතා පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව මෙලෙස ඔවුන්ගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බවයි  කොලොන්න පොලිසිය සදහන් කළේ.

මෙලෙස වැඩ තහනමය ලක්ව ඇත්තේ එම පොලිසියේ සේවය කරන කොස්තාපල්වරු දෙදෙනෙකු සහ පොලිස් ආරක්ෂක සහායකයෙකුගේයි.