මුන්දලමේ ගම්මානයකට වන අලින් කඩා වදී

Sunday, 17 July 2016 - 13:21

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%93
මුන්දලම - බරනන්කට්ටුව ගම්මානයට ඊයේ රාත්‍රියේ කඩා වැදුණු වන අලින් රංචුවක් දේපලවලට සහ වගාවන්ට හානි කර තිබෙනවා.

ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සදහන් කළේ මෙම වනඅලි රංචුව වගා කර තිබූ පොල්ගස් 50 ක් පමණ විනාශ කර ඇති බවයි.