ජපානයේ භූ කම්පනයක්

Sunday, 17 July 2016 - 13:26

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නැගෙනහිර ජපානයේ අද සිදුවු භූ කම්පනයකින් ටෝකියෝ අගනුවර ගොඩනැගිලි පවා සසල වූ බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා.

රික්ටර් පරිමාණයේ 05 ක ප්‍රබලතාවයකින් යුත් එම භූ කම්පනය ටෝකියෝ නුවරට කිලෝමීටර් 44 ක් වයඹ දෙසින් පොලොවේ කිලෝමීටර් 44 ක් පමණ ගැඹුරින් සිදුව ඇති බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.

භූ කම්පනය හේතුවෙන් ටෝකියෝවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක කටයුතුද අත්හිටුවා තිබෙනවා.

සුුනාමි අවධානමක් ඇතිවිය හැකි බැවින් එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත ගොඩනැගිලි වල ජනතාව ඉවත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍යවල සදහන්.