රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගෙන් පෙත්සමක් (ඡායාරූප)

Sunday, 17 July 2016 - 14:36

%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විරෝධතා පෙත්සමක් අත්සන් කර තිබෙනවා.

සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙන  ලෙස  ඉල්ලා අද පෙරවරුවේි තංගල්ල නගර ශාලාව ඉදිරිපිට මෙම පෙත්සම අත්සන් කර ඇති බව සදහන්.

හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් දහසකට අධික බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.(ඡායාරූප - අජිත් පුෂ්ප කුමාර)