සාලාව පිපිරීමෙන් හානියට පත් දේපළ ඇස්තමේන්තු සියයට 90 කින් අවසන්

Monday, 18 July 2016 - 7:58

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+90+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
සාලාව යුද හමුදා කදවුරේ පිපිරීමෙන් විනාශයට පත්වූ දේපළ ඇස්තමේන්තු ගතකිරීම සියයට 90කින් පමණ අවසන් කර තිබෙනවා.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත වන්දි ගෙවීම් සිදුකරන බවයි.

පළමු අදියර යටතේ රුපියල් මිලියනය දක්වා හානි සිදුව ඇති සියලුම නිවාස සඳහා වන්දි ගෙවනු ඇති.

ඒ අනුව නිවාස 1790කට මේ යටතේ වන්දි හිිමිවනවා.

දෙවන අදියර යටතේ රුපියල් මිලියනයට වැඩි හානි වූ ව්‍යාපාර ස්ථාන ඇතුළු අනෙකුත් නිවාස සඳහා වන්දි ගෙවීමට මේ වන විටත් තක්සේරු වාර්තා සකස් කර ඇති බවයි සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

හානියට පත් නිවාසවල සිටි පවුල්වලට මසකට රුපියල් 50,000 බැගින් වන දීමනාවක් මාස තුනක කාලයක් ලබාදීමටද රජය පසුගියදා තීරණය කළා.