කොල්ලකන්න තුවක්කුවක් අරන් ඇවිත් කොල්ලකරුට දුවන්න වූ වැඩේ

Monday, 18 July 2016 - 8:32

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%9A
තුවක්කුවක් රැඟෙන වෙලඳසැලකට ඇතුල් වන මංකොල්ලකරුවෙක්ගේ උත්සහය වැරදුනු අවස්තාවක් දැක්වෙන වීඩියෝවක් සහිත පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

මේ අයුරින් තුවක්කුකරුට නැවතත් දිව යන්නට සිදු වන්නේ එම වෙළඳසැලේ මුදල් අයකැමිවරයා විසින් ඔහු සමඟ පොරබදමින් ඔහුගේ තුවක්කුව උදුරාගැනීම හේතුවෙන්.

ඇමෙරිකාවේ Maryland හි සිදු වූ එම සිදුවීම පහතින් නරඹන්න.