යාල රක්ෂිතයේ විශේෂ මෙහෙයුමක්

Monday, 18 July 2016 - 9:14

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යාල රක්ෂිතයේ සතුන් දඩයම් කරන පුද්ගලයන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ කතරගම පෙරහර නැරඹීමට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට අලෙවි කිරීම සඳහා සතුන් දඩයම් කරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි.

පසුගිය සති කිහිපයේදී යාල රක්ෂිතයේ සතුන් දඩයම් කළ පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.