ජීවිත අවධානම නොතකා ළමුන් කළ භයානක සෙල්ලම

Monday, 18 July 2016 - 9:47

%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8
ඉන්දියාවේ Ghaziabad ළමුන් පිරිසක් තම ජීවිත අවධානම නොතකා කරන සෙල්ලමක වීඩියෝ දර්ශනයක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන ආකාරයට ළමුන් හත් දෙනෙකු Ghaziabad හි ඇල මාර්ගයකට දුම්රිය පාලමක් මත සිට පනිනවා.

එහි ඇති වඩාත් භයානක තත්වය වන්නේ ඔවුන් පාලම මත සිට ඇලට පනින්නේ දුම්රියක් ඔවුන් ආසන්නයටම පැමිණීමෙන් අනතුරුව වීමයි.

එම වීඩියෝව පහතින්.