වෙඩි තැබීමකින් ව්‍යාපාරිකයකු මරුට

Monday, 18 July 2016 - 12:32

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94++%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
වතුගෙදර  ප්‍රදේශයෙදී සංචාරක හෝටල් ව්‍යාපාරිකයකුට වෙඩි  තබා  ඝාතනය තිබෙනවා.

අම්බලන්ගොඩ වතුගෙදර  ප්‍රදේශයේ පදිචි මොහු  සංචාරක හෝටල් ව්‍යාපාරිකයකු බව සදහන්.

මේ පිලිබදව අම්බලන්ගොඩ පොලිසිය  වැඩිදුර පරීක්ෂණ  පවත්වනවා.