ඩීසල් වාහනවලට තහනමක් ?

Monday, 18 July 2016 - 13:52

%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F
වසර 10 ඉක්මවූ  ඩීසල් වාහනවලට ඉන්දියාවේ දිල්ලි අගනුවරට ඇතුලූවීම තහනම් කර තිබෙනවා.

එය වහාම ක්‍රියාත්මක වන බවයි හරිතකරණය සඳහා වූ ඉන්දීය විනිශ්චය සභාව තීරණය කර ඇත්තේ.

පරිසර දූෂණය අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස දිල්ලි නුවරට ඇතුලූවන වාහන සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමටද පසුගියදා පියවර ගැනුනා.

නව තීරණය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ එහි දිගුවක් ලෙසයි.

නවදිල්ලිය ලෝකයේ වායු දූෂණය ඉහළම නගරවලට  ඇතුළත්.