පාසල් ළමුන්ට ගෙනා මත්කුඩු තොගයක් බගවන්තලාවෙන් නතර වෙයි (ඡායාරූප)

Monday, 18 July 2016 - 14:36

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පාසල් ළමුන් හා මැණික් පතල්කරුවන්ට අලෙවි කිරීමට ගෙනා මත්කුඩු තොගයක්  බගවන්තලාව පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද  s .v .s  නම් මත්කුඩු තොගයකුයි මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

එහිදී මත්කුඩු තොගය සමඟ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගත්  බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ.

සැකකරු හැටන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර බහවන්තලාව පොලිසියයි වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරන්නේ.ඡායාරප- (රනජිත් රාජපක්ෂ)