යහපාලනයේ ප්‍රමුඛතාවය

Tuesday, 19 July 2016 - 7:52

%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA
යහපාලනයේ ප්‍රමුඛතාව මනාප ක්‍රමයෙන් තොර යහපත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා.

රුපියල් ලක්ෂ 460ක වියදමින් ඉදිකළ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ඊයේ එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.