ගම්මානයක් එකවර නාය ගිය හැටි

Tuesday, 19 July 2016 - 8:59

%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
දින ගණනාවක සිට ඇදහැලෙන දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් චීනයේ හුනාන් ප්‍රාන්තයේ සිදුවූ නායයාමක දර්ශන එරට මාධ්‍ය මෙසේ වාර්තා කර තිබුනා.