වැට් සංශෝධන විවාදය අද නෑ

Wednesday, 20 July 2016 - 7:41

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%91
වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී අද විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණත් එය විවාදයට නොගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවල පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ මෙම විවාදය පැවැත්වෙන දිනය පිළිබද අවසන් තීරණය හෙට පැවැත්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ගන්නා බවයි.

වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ වන විට අභියෝගයට ලක්ව තිබෙනවා.

මේ නිසා එම පනත විවාදයට ගැනීමට හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ.

මේ අනුව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ක්‍රීඩා නීතිය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.