පුංචි ඡන්දය කොට්ඨාස ක්‍රමයට

Wednesday, 20 July 2016 - 7:43

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඉදිරි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ලබන වසරේ මුල් කාර්තුවේ පැවැත්වෙන බවයි.

නිදහස් පක්ෂ සියලූම ආසන සංවිධායකවරුන් ඊයේ රාත්‍රියේ ජනාධිපතිවරයා හමුවූයේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දියි.