තමිල්නාඩු ධීවරයන් අඛණ්ඩ විරෝධතාවයකට සැරසේ

Wednesday, 20 July 2016 - 9:18

%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9B%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
තමිල්නාඩු ධීවරයන් අනිද්දා සිට අඛණ්ඩ විරෝ්ධතා ව්‍යාපාරයක නිරතවීමට සූදානම් වනවා.

මෙරට අත්අඩංගුවේ  සිටින ඉන්දීය ධීවරයන් කඩිනමින් නිදහස් කිරීමට මැදිහත් වන ලෙස ඉන්දීය මධ්‍යම රජයට බල කරමින් මෙම විරෝධතාවය සිදුකරන බවයි තමිල්නාඩු ධීවර සංගම් පවසන්නේ.

ඉන්දීය ධීවරයන් 73 දෙනෙකු සහ බෝට්ටු 103ක් මෙරට අත්අඩංගුවේ සිටින බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කළේ.