රියදුරාට නින්දගොස් බස් රථයක් මෝටර් රථ පෙළක් යටකරයි

Wednesday, 20 July 2016 - 11:09

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
South Korea හි Yeongdong අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කළ බස් රථයක් ඉදිරියෙන් ගමන් කළ මෝටර් රථ කිහිපයක් යට වීමෙන් අනතුරක් සිදුවූවා.

අනතුර හේතුවෙන් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී අතර තවත් 37 දෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා.

රියදුරාට නින්ද යාම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදුවන්නට ඇති බවටයි සැකපලකරන්නේ.

අනතුර සිදුවූ ආකාරය බස්රථයට ඉදිරියෙන් ගමන් කළ තවත් මෝටර් රථයක සවිකර තිබු කැමරාවක සටහන් වී තිබුනේ මේ අයුරින්.