ධීවර ඔරු දෙකකට හිනි (ඡායාරූප)

Wednesday, 20 July 2016 - 11:30

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%94%E0%B6%BB%E0%B7%94++%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
උහන නවගිරියාව ජලාශය අසල ඔරු දෙකකට ගිනිතබා තිබෙනවා.

ගිනි තැබීමෙන්  ඔරු දෙකම සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බව සදහන්.

කුමන හේතුවක් නිසා කව්රුන් ගිනි තැබුවේ දැයි තවම  සොයාගෙන  නැති බවයි  අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.(ඡායාරූප-සමන් චන්ද්‍රතිලක)