මුහුද බලන්න ආපු අමුතු මෝටර් රථය (ඡායාරූප)

Wednesday, 20 July 2016 - 12:28

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94++%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ගාල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ මෝටර්  රථයක්  බුස්ස දැව සන්සාව  ප්‍රදේශයේදී   මුහුදු වෙරලට ගොස් තිබෙනවා.

ඉදිරියෙන් පැමිණි බස් රථයකට ඉඩ ලබා දීමට සුදානම් වීමේදී  මෙම අනතුර සිදු වූ බව සදහන්.

අනතුරින් කිසිවකුට හානි  නොවී ඇති අතර  රත්ගම පොලිසියයි  වැඩි දුර පරීකක්ෂණ පවත්වත්වන්නේ.
ඡායාරූප-(රොෂාන් ජයතිලක)