හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලාල් කුලරත්න ජනාධිපති කොමිසමට

Wednesday, 20 July 2016 - 14:01

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී, රංගන ශිල්පී ලාල් කුලරත්න අද බරපතල වංචා විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියා.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණ නියෝජනය කරන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලාල් කුලරත්න කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියේ පාර්ලිමේන්ත මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ අමාත්‍යාංශයට අයත්ව තිබූ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ වාහන අවභාවිතා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයක් සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබාදීමටයි.

ඔහුගේ බිරිඳගෙන් ද කොමිසම අද ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.