වරිපනම් ගෙවීම පැහැර හැරියොත් වැඩ වරදී

Thursday, 21 July 2016 - 7:28

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93
වරිපනම් නොගෙවන පුද්ගලයින්ගේ දේපල පවරා ගන්නා ලෙසට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා විසින් සියලූම පළාත් පාලන ආයතනවල ලේකම්වරුන්ට සහ කොමසාරිස්වරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් උත්පාදනයට ගැටළු පවතී නම් ඒවාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

එම ආයතනවල මේ මාසයට වඩා ලබන මස ආදායම් උත්පාදනය සියයට 25කින් වැඩි කිරීම තම අදහස බව ද ඔහු පවසනවා.

ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේ පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ පළාත් පාලන ආයතනවල නාස්තිය, දූෂණය නැති කිරීමට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කළ යුතු බවයි.

නියමිත කාලයට ව්‍යාපෘති අවසන් නොකරන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවටත් කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් ආදායම් වියදම් පරීක්ෂාවෙන් තොරව ආරම්භ නොකළ යුතු බවටත් අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.