ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

Thursday, 21 July 2016 - 7:37

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් විදුලි සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම නිසා හෙට පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා පැය දහයහමාරක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මණ්ඩලය සදහන් කළේ වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, මොරොන්තුඩුව, කළුතර උතුර සහ කළුතර දකුණ යන ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

එමෙන්ම, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, බෙන්තොට, පයාගල, බෝම්බුවල, මග්ගොන, බේරුවල, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල, දර්ගානගරය, අළුත්ගම සහ පිලමිනාවත්ත යන ප්‍රදේශවල ද ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව සදහන්.