අද සහ හෙට කඳුකර ප්‍රදේශවලට තද සුළං, මුහුදත් රළුවේ

Thursday, 21 July 2016 - 7:50

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%82%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ සහ කඳුකර ප්‍රදේශවල අද සහ හෙට යන දිනවල පැයට කිලෝමීටර් 60ත්, 70ත් අතර වූ තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ මලින්ද මිල්ලන්ගොඩ කියා සිටියේ බස්නාහිර සහ දකුණු මුහුදු ප්‍රදේශවල ද මෙම සුළං තත්ත්වය අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි.