අනුමැතිය නොමැතිව ගොඩනැගිලිවල තට්ටු වැඩි කළොත් දඩ

Thursday, 21 July 2016 - 12:40

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%A9
අනුමත සැලසුමෙන් තොරව තට්ටු ගොඩනැගිලි ඉදිකරන්නේ නම් මින් ඉදිරියට දඩයක් නියම කරන බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා පවසනවා.

සිය අමාත්‍යාංශයේ අද පෙරවරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.