නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයට ගල් අගුරු ගෙන්වීම අභියෝගයක්

Thursday, 21 July 2016 - 13:01

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයට මාස 6 ක් ඇතුළත ගල් අගුරු මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂ 22ක් ගෙන්වීම අභියෝගයක් වී ඇති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ ඒ සඳහා දැනටමත් පෞද්ගලික ආයතන හරහා ටෙන්ඩර් කැදවා ඇති බවයි.