බරවා රෝගය තුරන් කිරීමේ සහතිකය ශ්‍රී ලංකාවට

Thursday, 21 July 2016 - 13:13

%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකාව බරවා රෝගය තුරන් කළ රටක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අද නම් කරනු ලැබුවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න සඳහන් කළේ ඊට අදාළ සහතිකය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආසියානු කලාපයේ අධ්‍යක්ෂිකාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත භාර දුන් බවයි.

ඒ අනුව අග්නිදිග ආසියාතික කලාපයේ බරවා රෝගය තුරන් කළ දෙවන රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත්වනවා.

බරවා රෝගය තුරන් කළ කලාපයේ අනෙක් රට වන්නේ මාලදිවයිනයි.