චීනය සහ පාකිස්ථානය ඒකාබද්ධ මුර සංචාර අරඹයි

Friday, 22 July 2016 - 9:12

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාකිස්ථානයට අයත්, කාශ්මිරය සහ චීනය අතර දේශසීමාවේ චීන සහ පාකිස්ථාන සෙබලුන් ඒකාබද්ධ මුර සංචාර ආරම්භ කර තිබෙනවා.

චීනයේ ෂිංජියැං ප්‍රාන්තයයි පාකිස්ථාන කාශ්මිරයට දේශසීමා වී ඇත්තේ.

එහි සිට උයිගූර් මුස්ලිම්වරුන් සිය දෙනෙකු පමණ I.S. සංවිධානයට එක්වීම සදහා පාකිස්ථාන කාශ්මීරයට පලා ආ බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.

ඉන් අනතුරුවයි දෙරට අතර මෙම ඒකාබද්ධ මුර සංචාර ආරම්භ වී ඇත්තේ.