නිධන් හෑරූ හතක් අත්අඩංගුවට

Friday, 22 July 2016 - 10:19

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%91%E0%B6%BB%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
හම්බන්තොට පහළ අන්දර වැව ප්‍රදේශයේ නිධන් හාරමින් සිටි පුද්ගලයන්  හත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පන්වැව විශේෂ බලකා  නිලධාරීන් ලද තොරතුරකට අනුවයි  වැටලීම කර ඇත්තේ.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ  පහල අන්දර වැව  ප්‍රදේශෙය් ඉඩමක  මෙම නිධන් හැරිම සිදු කර ඇති බව සදහන්.

සැකකරුවන්  ඇඹිලිපිටිය, සෙවනගල, හුංගම හා සුරියවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන අතර  වැටලීමේදී නිධන් හැරීමට භාවිත කරන උපකරණ කිහිපයක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුවන් හම්බන්තොට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

ඡායාරූප (නුවන් ජයසේකර)