බඹර ප්‍රහාරයකින් 09 දෙනෙකුට තුවාල-(ඡායාරූප)

Friday, 22 July 2016 - 15:09

%E0%B6%B6%E0%B6%B9%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+09+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
දිඹුල පතන - මවුන්ට් වර්නන් වතු යායේ තේ දළු නෙළමින් සිටි පිරිසකට අද බඹර ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා.

ඉන් තුවාල ලැබූ 09 දෙනෙකු මේ වනවිට කොටගල රෝහලේ  ප්‍රතිකාර ලබනවා.

කාන්තාවන් පස් දෙනෙකුද ඔවුන් අතර සිටින බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ.


(ඡායාරූප -ගාමිණී බණ්ඩාර)