ග්‍රාම නිලධාරීන් පිරිසක් පොලීසියට සහය දීම නවතයි

Saturday, 23 July 2016 - 7:27

%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
පොලීසියේ රාජකාරී කටයුතුවලට සහය දීමෙන් වැළකී සිටීමට ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු පදනම් විරහිත චෝදනා එල්ල කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කිරීමටයි.