බස් රථයේ එල්ලී ගොස් ඇද වැටී මෝටර් රථයට යටවූ මිනිසා

Saturday, 23 July 2016 - 9:08

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F
බස්රථයක පිටුපස එල්ලී ගිය පුද්ගලයෙක් ඉන් ඇදවැටී පසුපසින් පැමිණි මෝටර් රථයට යටවන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් අනතුරට පත් වූ එම පුද්ගලයාට සුළු තුවාල සිදු වූ බවටයි වාර්තා වන්නේ.

එම වීඩියෝව පහතින්.