තංගල්ල - පරවිවැල්ල මුහුදු වෙරළේ කාන්තා මළ සිරුරක්

Saturday, 23 July 2016 - 10:58

%E0%B6%AD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+-+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තංගල්ල - පරවිවැල්ල මුහුදු වෙරළේ තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ ලද තොරතුරකට අනුව අදාළ මළ සිරුර සොයා ගත් බවයි.

මිය ගිය කාන්තාවගේ අනන්‍යතාව මෙතෙක් තහවුරු කරගෙන නොමැති අතර එය හදුනා ගැනීම සඳහා හම්බන්තොට රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ තබා ඇති බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.